Virtueller Spaziergang durch Darmstadt und Poznań. Ziele und Konzeption eines deutsch-polnischen E-Tandemkurses

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Stolarczyk Barbara
Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego/ Polnisch in Deutschland. Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischkräfte
rocznik: 2015, numer: 3, strony: 51-59, rok wydania: 2015
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka