Стереотип женщины, сложившийся в обществах Польши и России (по данным свободного ассоциативного эксперимента)

Oshchepkova Anastasia
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2014, numer: 4, strony: 133-150, rok wydania: 2014
język rosyjski
DOI: 10.14746/kw.2014.4.11
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo