Wczesna wielojęzyczność – rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka.

Sopata Aldona
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2013, numer: 7, strony: 135-144, rok wydania: 2013
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo