The Relation between Hebrew and Turkic in Crimean Karaim Literature on the basis of a translation of the Hebrew drama Melukhat Sha’ul

Cegiołka Dorota
Karaite Archives
rocznik: 1, numer: 1, strony: 199-210, rok wydania: 2013
język angielski
DOI: 10.14746/ka.2013.1.09
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo