Shifting the outer layers of language context to the front: developing pragmalinguistic and sociopragmatic awareness through languaging

Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Crossing Boundaries in Culture and Communication
rocznik: 4, numer: 1, strony: 19-41, rok wydania: 2013
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo