Poligamy of East-European Karaites: An Unknown Document from Crimea

Muchowski Piotr
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 14, numer: 3, strony: 546-553, rok wydania: 2014
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo