Homografia leksykalno-gramatyczna rzeczowników w języku rosyjskim

Kaliszan Jerzy
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 87-93, rok wydania: 2014
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo