Skuteczna czy nieskuteczna? Socjalistyczna cenzura w czasach terroru stalinowskiego. Studium przypadku poznańskiego wydawnictwa Albertinum (Księgarni św. Wojciecha)

Nowak Piotr
Toruńskie Studia Bibliologiczne
rocznik: 2013, numer: 2, strony: 31-47, rok wydania: 2013
język polski
typ: naukowy