Parodyjna percepcja rzeczywistości u Wiktora Pielewina (Na przykładzie powieści „Mały palec Buddy”)

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 307-314, rok wydania: 2014
język rosyjski
tytuł oryginalny Parodyjna percepcja rzeczywistości u Wiktora Pielewina (Na przykładzie powieści „Mały palec Buddy”)
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo