Internationale Kooperationen in der Lehre im Fach Deutsch als Fremdsprache – ein Überblick

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Jentges Sabine, Stork Antje
InfoDaF Informationen Deutsch als Fremdsprache
rocznik: 2014, numer: 4, strony: 489-505, rok wydania: 2014
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka