How Poles indicate people and objects, and what they think of certain forms of pointing gestures.

Jarmołowicz-Nowikow Ewa
Lingua Posnaniensis
rocznik: 56, numer: 1, strony: 1-10, rok wydania: 2014
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo