Individualästhetik als Phänomen der Übersetzungskunst. Das Gedicht „Campo di Fiori“ von Czesław Miłosz, nachgedichtet von dem norwegischen Lyriker Paal Brekke

Mrozewicz Bolesław
Rocznik Komparatystyczny
rocznik: 2014, numer: 5, strony: 2-0, rok wydania: 2014
język polski
typ: recenzja
obszar tematyczny: przekład