La reformulation en tant que stratégie d’apprentissage d’une LE : vers son exploitation dans les situations non-ordinaires

Karpińska-Szaj Katarzyna, Paprocka-Piotrowska Urszula
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 62, numer: 10, strony: 55-82, rok wydania: 2014
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka