Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów

Mikołajczyk Beata, Naskręcki Ryszard
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
rocznik: 50, numer: 2, strony: 107-126, rok wydania: 2017
język polski
DOI: 10.14746/nisw.2017.2.5
typ: naukowy