Problemy z pozyskiwaniem i opisem nazw cech i właściwości w języku polskim

Vetulani Grażyna
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2015, numer: 1-2, strony: 49-61, rok wydania: 2017
język polski
DOI: 10.14746/kj.2015.1-2.4
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo