Communities of message senders and recipients in legal settings and their communicative needs

Matulewska Aleksandra
International Journal of Legal Discourse
rocznik: 2017, numer: 2(1), strony: 29-46, rok wydania: 2017
język angielski
DOI: 10.1515/ijld-2017-0001
projekt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład