Function words in surnames – 'alien bodies' in anthroponymy (with particular reference to Poland)

Walkowiak Justyna
Onomastica
rocznik: LXI, numer: 1, strony: 139-152, rok wydania: 2017
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo