Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927

Abkowicz Mariola
Almanach Karaimski
rocznik: 6, strony: 201-223, rok wydania: 2017
język polski
typ: naukowy