The Effect of the Reconquista on Islamic Law in Al-Andalus in the Light of Selected Fatwas

Jakubowski Filip
Colloquia Humanistica
rocznik: 2017, numer: 6, strony: 9-22, rok wydania: 2017
język angielski
tłumacz: Wpływ rekonkwisty na prawo islamskie w Al-Andalus w świetle
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo