Лексика следственных действий в русском языке XI – XVII веков

Chashchina Elena
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 103-113, rok wydania: 2017
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo