La fabula medieval como espacio para la reflexion moral: La torre vigía de Ana Maria Matute

Potok Magda
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 45, numer: 2, strony: 39-49, rok wydania: 2018
język hiszpański
DOI: 10.14746/strop.2018.452.003
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo