Translation didactics: A proposal for teaching consecutive interpreting.

Woodward-Smith Elizabeth, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Glottodidactica
rocznik: 2018, numer: 1, strony: 179-192, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: 10.14746/gl.2018.45.1.12
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład