Justice, Memory and Redress in Romania. New Insights’ – A Review

Ivancu Emilia
Finnish Journal for Romanian Studies
rocznik: 2017, numer: 3, strony: 81-83, rok wydania: 2017
język angielski
typ: recenzja