Apie Punsko šnektos prielinksnius I dalis

Niewulis-Grablunas Jowita, Grablunas Piotr
Terra Jatwezenorum
rocznik: 2017, numer: 9, strony: 144-158, rok wydania: 2017
język litewski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo