Semantičeskaâ neopredelennostʹ cvetooboznačenij v polʹskom i russkom âzykah (na materiale leksikografičeskih dannyh)

Narloch Andrzej
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 225-236, rok wydania: 2018
język rosyjski
tytuł oryginalny Семантическая неопределенность цветообозначений в польском и русском языках (на материале лексикографических данных)
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo