Zwroty czasownikowo-rzeczownikowe o tematyce futbolowej w słowniku rosyjsko-polskim /polsko-rosyjskim.

Fedorushkov Yury
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 45-62, rok wydania: 2018
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo