Redefining the image of the contemporary city – changes in linguistic and cultural realms – preliminary remarks

Koszko Marta
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 43-53, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: DOI 10.14746/snp.2018.18.04
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo