The role of non-verbal cues in image making on the basis of selected press advertisements showing elderly women

Kowalewska Kinga
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 55-65, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: DOI 10.14746/snp.2018.18.05
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo