Zastosowanie analiz korpusowych w badaniach leksyko-gramatycznych. Perspektywa porównawcza niemiecko-polska

Piątkowski Łukasz
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
rocznik: 21, numer: 2, strony: 131-150, rok wydania: 2018
język polski
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.21.09
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo