Aspects of Gestural Alignment in Task-oriented Dialogues

Karpiński Maciej, Czoska Agnieszka, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Juszczyk Konrad, Klessa Katarzyna
Cognitive Studies
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 1-17, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: https://doi.org/ 10.11649/cs.1640
projekt: Język pogranicza - pogranicze języka. Parajęzykowe aspekty komunikacji interkulturowej.
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo