\"Jego antycypacja pieczołowicie zaplanowanego życia po katastrofie dowodzi posiadania perspektywy\" - toponimy w powieści Güntera Grassa \"Die Rättin\" jako problem przekładoznawczy i literaturoznawczy

Kubaszczyk Joanna
Porównania
rocznik: 2018, numer: 1 (22), strony: 199-218, rok wydania: 2018
język polski
DOI: 10.14746/por.2018.1.11
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład