Indirekta anaforer i inlärarsvenska: analys av korta texter skrivna av svenskstuderande i Polen

Kołaczek Natalia
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 25, strony: 4-21, rok wydania: 2018
język szwedzki
DOI: 10.14746/fsp.2018.25.01
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo