[rec.] Barwny korowód artystów. Recenzja monografii Niny Nowary-Matusik: Oblicza artystów. W kręgu narracji Eberharda Hilschera. Kraków (Universitas) 2016, ss. 271.

Bąkiewicz Marta
FILOLOGIA POLSKA. ROCZNIKI NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
rocznik: 2018, numer: 4, strony: 471-474, rok wydania: 2018
język polski
typ: recenzja
obszar tematyczny: literaturoznawstwo