Names as covert affirmation of identity: on some propagandistic urbanonyms of the post-war Western Borderlands in Poland

Walkowiak Justyna
Acta Onomastica
rocznik: LX, strony: 138-149, rok wydania: 2019
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo