Współczesne metody badań nad intonacją wypowiedzi słownych. Przykład zastosowania wybranych metod do analizy melodii wiersza.

Wagner Agnieszka
Poradnik Językowy
rocznik: 2016, numer: 7, strony: 54-67, rok wydania: 2016
język polski
projekt: Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo