Bogusław Dunaj, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Część 1. Fonetyka i fonologia, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów 2015, ss. 95

Wiatrowski Przemysław
Poradnik Językowy
rocznik: 2015, numer: 6, strony: 108-113, rok wydania: 2016
język polski
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo