O języku młodego pokolenia z Komarowszczyzny (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego.

Żebrowska Anna
Studia Wschodniosłowiańskie
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 509-520, rok wydania: 2015
język polski
tytuł oryginalny O języku młodego pokolenia z Komarowszczyzny (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego.
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo