"Wojna u bram" Szełomo ben Aharona z Poswola (polski przekład "Wstępu")

Kubicki Sebastian
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 259, numer: 3, strony: 711-733, rok wydania: 2016
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo