The politics of performativity in transcommunication and its communicative/expressive fitness: towards a general outline

Puppel Stanisław
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 99-108, rok wydania: 2016
język angielski
DOI: https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.06
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo