Socyalnaja storona koncepta „zritielnoje wosprijatije” w russkoj i polskoj jazykowych kartinach mira (na matieriale głagołow zritielnogo wosprijatija)

Słupianek-Tajnert Daria
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 427-438, rok wydania: 2016
język rosyjski
tytuł oryginalny Socyalnaja storona koncepta „zritielnoje wosprijatije” w russkoj i polskoj jazykowych kartinach mira (na matieriale głagołow zritielnogo wosprijatija)
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo