Characterizing the meanings of the Polish “tak naprawdę”, “na pewno” and “oczywiście”

Niećko-Bukowska Bożena
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2016, strony: 21-36, rok wydania: 2016
język polski
tytuł oryginalny Charakterystyka znaczeń wyrażeń tak naprawdę, na pewno i oczywiście
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo