Bizukojć, Katarzyna (2011): Neue Nominalkomposita in deutschen Newsletter-Texten (= Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 36). Frankfurt/M.: Peter Lang. 257 S.

Błażek Agnieszka
Studia Germanica Gedanensia
rocznik: 2012, numer: 27, strony: 299-301, rok wydania: 2012
język niemiecki
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo