Nesswetha, Julia; Czerwonka Zuzanna, Rysová, Kateřina: Grenzüberschreitungen. Polnische, tschechische und deutsche Sprache, Literatur, Kultur. Olms: Hildesheim 2013, S. 370

Błażek Agnieszka
Glottodidactica
rocznik: 41, numer: 1, strony: 147-149, rok wydania: 2014
język niemiecki
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo