Zieliński, Lech; Ludwig, Klaus-Dieter, Lipczuk, Ryszard (Hrsg.): Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte. (= Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 35). Frankfurt/M.: Peter Lang: Frankfurt/M. 2011, S. 306

Błażek Agnieszka
Glottodidactica
rocznik: 42, numer: 1, strony: 111-115, rok wydania: 2014
język niemiecki
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo