From Jericho to Arges, Deva, Dynas Emrys, and Surami: The Myth of Construction between Curse and Sacrifice

Klimkowski Tomasz, Ivancu Emilia
Acta Philologica
rocznik: 2016, numer: 49, strony: 53-68, rok wydania: 2016
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo