Rosyjska homografia gramatyczna

Kaliszan Jerzy
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 20, strony: 133-140, rok wydania: 2016
język polski
DOI: 10.14746/fsp-2016-0031
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo