Czy języki posiadają stabilne, kontrastywne własności rytmiczne? Dowody eksperymentalne z języka polskiego

Wagner Agnieszka
Prace filologiczne
rocznik: 2016, numer: 69, strony: 515-533, rok wydania: 2016
język polski
projekt: Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo