Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem „без-” / „бес-”)

Dzienisiewicz Daniel, Fedorushkov Yury
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2014, numer: 4, strony: 33-48, rok wydania: 2014
język polski
typ: naukowy