„Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta „Słubfurt”: jedność czy różnorodność”.

Jańczak Barbara A.
Multicultural Studies Vol. 1, 1/2016: Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji.
rocznik: 2016, numer: 1/2016, strony: 103-114, rok wydania: 2016
język polski
typ: naukowy