На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2019, strony: 123-136, rok wydania: 2019
język ukraiński
tytuł oryginalny На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука
tłumacz: --
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo